Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Wsparcie kancelarii przy uzyskaniu leasingu operacyjnego

Zespół Kancelarii w składzie r.pr. Włodzimierz Głowacki oraz r.pr. Marta Milej – Krzyształowska wsparli Klienta w procesie uzyskania finansowania w formie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu komponentów linii technologicznej o wartości ponad 4.700.000,00 EUR. Wsparcie Kancelarii obejmowało wypracowanie treści umów dostawy komponentów z wykorzystaniem wsparcia ze…

Czytaj dalej...

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń

Dnia 6 czerwca 2023 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania (dalej: „Dyrektywa”), w związku z tym…

Czytaj dalej...

Przełomowy wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości

Przełomowy wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości. Czy można odzyskać zapłacony podatek od nieruchomości ? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego SK 23/19 18 października 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał przełomowy wyrok w sprawie ujednolicenia daniny za garaże znajdujące się w budynku mieszkalnym. Do tej pory miejsca garażowe w podziemnych garażach w…

Czytaj dalej...

Dyplom dla GWLEX od Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”

Dyplom dla GWLEX od Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” Dr Mateusz Gogol wsparł Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” w zakresie skutków podatkowych programu wzmacniania roli kobiet. Jest to kolejny projekt realizowany wspólnie z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”. Poprzednie dotyczyły między innymi pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Czytaj dalej...

E-faktury oraz krajowy system e-faktur – podsumowanie potencjalnych wyzwań i obowiązków dla podatników

Wstęp Z e-fakturami mamy do czynienia w Polsce od okolic 2018 roku, gdy pierwszy raz podatnicy zetknęli się z elektronicznymi rejestrami VAT. Popularność zawdzięcza względom ekologicznym ale główną korzyścią jest oszczędność czasu oraz możliwość automatyzacji procesów. E-faktury podlegają łatwej integracji z systemami księgowymi i programami do zarządzania firmą, co umożliwia…

Czytaj dalej...

Minimalny podatek dochodowy 

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w prawie podatkowym, jedną z takich zmian było wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Podatek ten jest zupełnie nowym zobowiązaniem podatkowym dla podatników podatku dochodowego. Minimalny podatek dochodowy nazywany jest również podatkiem od spółek, ponieważ dotyczy tylko osób prawnych.

Czytaj dalej...

Od czego zależy stawka ryczałtu ewidencjonowanego w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa?

Opodatkowanie ryczałtem sprzedaży przedsiębiorstwa jest uwarunkowane wieloma czynnikami.W przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa na ryczałcie ewidencjonowanym mogą wystąpić różne  stawki podatku. W sytuacji gdy podatnik utraci prawo do ryczałtu, warto rozważyć inny sposób tej transakcji np. wcześniejsze przekształcenie tego przedsiębiorstwa w spółkę z o.o. https://www.prawo.pl/podatki/opodatkowanie-ryczaltem-sprzedazy-przedsiebiorstwa-jaka-stawka,523297.html…

Czytaj dalej...

Nadchodzące zmiany w zakresie e-faktur

Zagadnienia związane z Ustawą o Krajowym Systemie E-Faktur i nowych obowiązkach dla przedsiębiorców. Szanowni Państwo, w związku z niedawnym przyjęciem przez Radę Ministrów ustawy o krajowym systemie e-Faktur (KSeF) przedstawiamy opracowanie dotyczące nowych obowiązków, które spoczywać będą na przedsiębiorcach, jak i zakresu możliwych do podjęcia działań. W niniejszym opracowaniu pragniemy…

Czytaj dalej...

Wsparcie w transgranicznym połączeniu spółki polskiej ze spółką cypryjką

Zespół Kancelarii w składzie r.pr. Maksymilian Cudnik oraz dor. pod. dr Mateusz Gogol wsparli Klienta w przeprowadzeniu połączenia transgranicznego spółki polskiej ze spółką cypryjską. Wsparcie Kancelarii obejmowało cały proces połączenia transgranicznego, poczynając od sporządzenia planu połączenia spółek, aż po rejestrację połączenia przed polskim sądem rejestrowym. W praktyce transgraniczne połączenie spółek…

Czytaj dalej...
Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat