Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Minimalny podatek dochodowy 

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w prawie podatkowym, jedną z takich zmian było wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Podatek ten jest zupełnie nowym zobowiązaniem podatkowym dla podatników podatku dochodowego. Minimalny podatek dochodowy nazywany jest również podatkiem od spółek, ponieważ dotyczy tylko osób prawnych.

Czytaj dalej...

Od czego zależy stawka ryczałtu ewidencjonowanego w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa?

Opodatkowanie ryczałtem sprzedaży przedsiębiorstwa jest uwarunkowane wieloma czynnikami.W przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa na ryczałcie ewidencjonowanym mogą wystąpić różne  stawki podatku. W sytuacji gdy podatnik utraci prawo do ryczałtu, warto rozważyć inny sposób tej transakcji np. wcześniejsze przekształcenie tego przedsiębiorstwa w spółkę z o.o. https://www.prawo.pl/podatki/opodatkowanie-ryczaltem-sprzedazy-przedsiebiorstwa-jaka-stawka,523297.html…

Czytaj dalej...

Nadchodzące zmiany w zakresie e-faktur

Zagadnienia związane z Ustawą o Krajowym Systemie E-Faktur i nowych obowiązkach dla przedsiębiorców. Szanowni Państwo, w związku z niedawnym przyjęciem przez Radę Ministrów ustawy o krajowym systemie e-Faktur (KSeF) przedstawiamy opracowanie dotyczące nowych obowiązków, które spoczywać będą na przedsiębiorcach, jak i zakresu możliwych do podjęcia działań. W niniejszym opracowaniu pragniemy…

Czytaj dalej...

Wsparcie w transgranicznym połączeniu spółki polskiej ze spółką cypryjką

Zespół Kancelarii w składzie r.pr. Maksymilian Cudnik oraz dor. pod. dr Mateusz Gogol wsparli Klienta w przeprowadzeniu połączenia transgranicznego spółki polskiej ze spółką cypryjską. Wsparcie Kancelarii obejmowało cały proces połączenia transgranicznego, poczynając od sporządzenia planu połączenia spółek, aż po rejestrację połączenia przed polskim sądem rejestrowym. W praktyce transgraniczne połączenie spółek…

Czytaj dalej...

Ulga termomodernizacyjna także przed formalnym zezwoleniem na użytkowanie budynku

Przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji. To istotne złagodzenie jej dotychczasowego stanowiska.Organy…

Czytaj dalej...

Estoński CIT czy fundacja rodzinna? Co lepiej zastosować?

W świetle ostatnich zmian podatkowych wielu podatników może zastanawiać się czy watro przejść na estoński CIT albo utworzyć fundację rodzinną. Przed dokonaniem wyboru należy dobrze poznać specyfikę obu instytucji.   Estoński CIT polega na zryczałtowaniu podatku od dochodów spółek. Aby przejść na ten rodzaj opodatkowania spółka powinna spełniać dwa podstawowe…

Czytaj dalej...

Płaca minimalna. Podwójne zmiany w minimalnym wynagrodzeniu i stawce godzinowej

W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Projekt zakłada dwustopniowy wzrost wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2024 r. wyniesie ono 4242 zł (stawka godzinowa 27,70 zł), natomiast od…

Czytaj dalej...

Ceny transferowe. Najważniejsze informacje

W związku z ciągłymi zmianami prawa podatkowego, przedstawiamy poniżej opracowanie dotyczące cen transferowych.  Chcemy wskazać Państwu najważniejsze informacje i obowiązki wynikające z zmieniającego się prawa podatkowego.  Ceny transferowe to pojęcie, które występuje w sytuacji, gdy transakcje zawierane są przez podmioty powiązane, czyli takie, które wywierają określony wpływ na inne podmioty…

Czytaj dalej...
Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn