Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Historia

HISTORIA

2020

 • Allegro – zapewniamy wsparcie przy zawieraniu umowy body leasingu,
 • Najważniejszy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce – opiniujemy spór na 200 mln zł,
 • Znaczący przedstawiciel branży cementowo-budowlanej – doradzamy przy projektach transakcyjnych,
 • Udzielamy kompleksowego wsparcia prawnego dla wielu gmin w Polsce w zakresie pobierania opłat i ustalania cen za tzw. deszczówkę,
 • Doradzamy przy publicznej emisji obligacji,
 • Doradzamy przy konflikcie korporacyjnym w spółce, w której struktura udziałowców składa się z jednostek samorządu terytorialnego.

2019

 • WPG – kompleksowo obsługujemy transakcję sprzedaży nieruchomości przy ul. Nowy Świat 2 w Warszawie,
 • Sprzedawcy systemów elektronicznych – obsługujemy prawnie podział biznesu pomiędzy rozchodzących się wspólników,
 • Dystrybutor wody – wspieramy przy transakcji asset deal o wartości 65 mln zł,
 • Zapewniamy zastępstwo prawne w wielopoziomowym konflikcie korporacyjnym dotyczącym korzystania z sieci telekomunikacyjnych przez dwóch głównych operatorów telekomunikacyjnych w Poznaniu, w tym doradzamy przy zawarciu porozumienia kończącego spór,
 • INEA – reprezentujemy Spółkę przed Sądem Najwyższym w sporze dotyczącym wydania sieci telekomunikacyjnych oraz w wygranym sporze dotyczącym zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • Przygotowujemy projekt sukcesji u importera uznanych marek sportowych,
 • Dla wiodącego producenta wysokiej jakości produktów drewnopochodnych z niemieckiej grupy kapitałowej przygotowujemy transakcję dot. instalacji do recyclingu drewna poużytkowego,
 • Doradzamy przy transakcji kompleksowego przejęcia praw i obowiązków z umów agencyjnych w spółce z branży telekomunikacyjnej, a także transakcja nabycia ZCP,
 • Prowadzimy w całym kraju cykl szkoleń z zakresu BDO (Bazy danych o odpadach) po zmianie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, doradzamy przedsiębiorstwom z branży odpadowej,
 • We współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu organizujemy szkolenie dotyczące praw autorskich w procesie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem procesu projektowania dla architektów, inwestorów, inżynierów kontraktu, kierowników projektów budowlanych,
 • Kancelaria partnerem 100-lecia UAM w Poznaniu,
 • Meditrans – doradzamy przy umowie joint venture z partnerem ze Słowacji,
 • Eneris – doradzamy przy transakcji w Onico,
 • Wygrana w sporze prowadzonym w procedurze rozjemstwa FIDIC, należność dla Miasta Poznania ponad 9 mln.

2018

 • IT.integro – doradzamy w procesie łączenia spółek,
 • Prochem – doradzamy przy konflikcie korporacyjnym spółki publicznej,
 • Producent ładowarek do pojazdów elektrycznych – wspieramy przy utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym,
 • Miasto Poznań – wspieramy prawnie przy budowie linii tramwajowej na Naramowice (inwestycji za ponad 300 mln zł, jednej z kluczowych inwestycji miejskich realizowanych przy wsparciu unijnym),
 • Kompleksowe przemodelowanie systemu sprzedaży bezpośredniej amerykańskiej sieci produktów gospodarstwa domowego (Tupperware),
 • Czołowy koncern paliwowy – doradzamy przy przeprowadzeniu inwestycji dotyczącej infrastruktury przesyłowej,
 • Potentat z branży transportowo-hodowlanej – doradzamy i wspieramy w procesie transformacji podmiotu w sp. z o.o. sp.k.,
 • Tell – doradzamy w procesie nabycia sieci sprzedaży telekom.

2017/2018

 • Szkolimy w branży IT – jesteśmy prelegentami na konferencjach IT Meetnight. Poruszamy m.in. tematykę prawa autorskiego w umowach IT oraz pułapek oprogramowania typu open source,
 • Szkolimy pracowników klientów zaangażowanych w proces negocjowania i wykonywania umów IT m.in. z modeli dystrybucyjnych oprogramowania licencjonowanego oraz zarządzania zmianami w projekcie wdrożeniowym,
 • Organizujemy w Warszawie szkolenie dot. obsługi prawnej obszaru IT dedykowane dla prawników praktyków.

2017

 • Znany przedstawiciel luksusowych marek odzieżowych – projektujemy i prowadzimy transformację przedsiębiorcy w sp. z o.o. (projekt sukcesji w firmie rodzinnej),
 • Znaczący przedsiębiorca kolejowy – doradzamy przy wyjściu ze spółek powiązanych również z chemiczną spółką Skarbu Państwa. Konstruujemy i negocjujemy porozumienie,
 • Czołowy producent wody – doradzamy w procesie negocjacji przy zmianie w składzie udziałowców i restrukturyzacji pożyczek,
 • Czempion paliwowy – doradzamy przy nabyciu udziałów spółki dystrybucyjnej obarczonej ryzykiem,
 • Wspieramy prawnie proces squeeze out u czołowego producenta branży meblarskiej z dużej grupy kapitałowej,
 • Prowadzimy obsługę prawną prawie 300 postępowań sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych w całym kraju dla wiodącego koncernu paliwowego.
 • Prowadzimy szkolenie z zakresu kluczowych klauzul umownych w kontraktach budowlanych dla pracowników jednego z największych polskich przedsiębiorstw paliwowych.

2016

 • Producent opakowań – reprezentujemy mniejszościowego udziałowca spółki w sporze z pozostałymi wspólnikami oraz konstruujemy i negocjujemy ugody dot. przeniesienia udziałów w celu ich umorzenia na spółkę,
 • Europhone – doradzamy w procesie nabycia ZCP, na który składa się sieć punktów sprzedaży T-Mobile,
 • Miasto Poznań – wygrana w sporze o zasądzenie 6 mln zł przez jednego z konsorcjantów realizującego inwestycję w centrum Poznania,
 • Znany producent kosmetyków – spór grupy akcjonariuszy z zarządem o powołanie członków rady nadzorczej,
 • Zawieramy ugodę związaną z przebudową Ronda Kaponiera zamykającą rozliczenia z hiszpańskim wykonawcą,
 • Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu obligacji dla producenta wody Dar Natury,
 • Wygrana dla poznańskiej telewizji w sprawie o naruszenie dóbr osobistych w związku z emisją audycji w lokalnej tv.

2014-2015

 • Retail Partner/Smartlife – restrukturyzacja spółek osobowych/zmiana umów spółek,
 • Rozstanie wspólników w znanej sieciowej kancelarii – bronimy wykluczonego wspólnika, spór trafia przed Sąd Arbitrażowy, kończymy metodą win-win czyli ugodą,
 • Dr. Max – doradzamy przy sprzedaży na rzecz Dr. Max (podmiot prowadzący sieć aptek) udziałów czterech podmiotów prowadzących sieci aptek.
 • Zastępujemy Allegro w dwóch procesach dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz roszczeń na gruncie osobistych praw autorskich, sprawy uznawane są za precedensowe i trafiają pod rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.
 • DTP – doradzamy przy sporządzaniu i zatwierdzeniu prospektu emisyjnego,
 • Allegro – doradzamy przy wydzieleniu ZCP związanego z prowadzeniem jednego z ogłoszeniowych serwisów internetowych,
 • IT.integro – nabycie ZCP zajmującego się wdrażaniem produktów informatycznych klasy ERP i CRM,
 • INEA – reprezentujemy spółkę przed Sądem Najwyższym w sprawie o ustalenie nieistnienia uchwał zgromadzenia wspólników w jednej ze spółek zależnych,
 • Koncern paliwowy – badamy skutki prawne transgranicznego łączenia przewoźników kolejowych,
 • OEX – doradzamy przy inwestycji w spółkę będącą ekspertem w tworzeniu najwyższej klasy rozwiązań i produktów e-commerce dla globalnych firm B2B i B2C, a także spółki specjalizujące się w obszarach Field Marketing i Trade Support,
 • Intensywnie rozwijamy współpracę z Miastem Poznań w zakresie wsparcia prawnego związanego z rozwojem miasta. Obsługujemy prawnie wiele inwestycji oraz związanych z nimi sporów sądowymi z wykonawcami i podwykonawcami: Wiadukt Dolna Wilda, Rondo Kaponiera, ICHOT – Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, przebudowa ulicy Roosvelta od Mostu Teatralnego do Mostu Dworcowego, przebudowa ul. Św. Marcin w ramach projektu unijnego Program Centrum – etap I i etap II, kompleksowa przebudowa Palmiarni Poznańskiej i Ronda Rataje, budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka (węzeł E20), przebudowa układu komunikacyjnego węzeł Wola i węzeł Koszalińska, Kładka Berdychowska, przebudowa Ronda Śródka oraz ul. Taczaka, budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka, rewaloryzacja płyty Starego Rynku, obsługa prawna budowy trasy tramwajowej na Naramowice, tunel w ul. Czechosłowackiej, wiadukt w ciągu ulicy Golęcińskiej, doradztwo prawne przy budowie skrzyżowań w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu oraz ul. Lutyckiej w Poznaniu, zastępujemy Miasto Poznań w sporach sądowych i arbitrażowych,
 • Opiniujemy wiele zagadnień prawnych związanych z zarządzaniem drogami oraz korzystaniem z infrastruktury miejskiej.

2012-2013

 • Jeden z najpoczytniejszych internetowych tytułów biznesowych – wniesienie ZCP przeznaczonego do prowadzenia informacyjnego serwisu internetowego oraz pośrednictwa w sprzedaży usług do SPV,
 • INEA – wsparcie przy inwestycji funduszu Warburg Pincus w INEA,
 • Wspieramy agentów telekomunikacyjnych przy licznych transakcjach: badania due dilligence, nabycia ZCP, udziałów, akcji, praw i obowiązków z pakietów umów agencyjnych,
 • Currency One – utworzenie joint venture przez internetowy kantor iWalutomat – doradzamy i wspieramy przy realizacji transakcji,
 • IT.integro (partner Microsoft) – doradzamy wspólnikowi większościowemu przy konflikcie korporacyjnym, w tym w ramach sporu o rozwiązanie spółki i wyłączenie wspólnika. Doradzamy przy skonstruowaniu ugody obejmującej wyjście wspólnika mniejszościowego ze spółki,
 • Avalon – doradzamy przy inwestycji szwajcarskiego funduszu inwestycyjnego w polską spółkę akcyjną celem uzyskania finansowania na utworzenie niemieckiej spółki SPA, która miała nabyć aktywa niemieckiej spółki upadłej.

2011

 • Konflikt korporacyjny zahaczający o arbitraż w Amsterdamie zakończony transakcją na udziałach spółki prowadzącej sprzedaż internetową ekskluzywnych marek odzieżowych,
 • Rubicon Partners – doradzamy przy transakcji w spółkę windykacyjną notowaną na GPW, przygotowanie prospektu emisyjnego,
 • Mostostal-Export – bierzemy udział w wojnie korporacyjnej, prowadzimy restrukturyzację spółki.

2009-2010

 • Czempion paliwowy – doradzamy w projektach związanych z inwestycjami w instalacje produkcyjne oraz realizacją zabezpieczeń, spory z wykonawcami,
 • PayU – badamy prawne aspekty emisji karty podarunkowej,
 • Pomagamy deweloperowi notowanemu na GPW uwolnić się od roszczeń dotyczących kluczowej nieruchomości,
 • Bierzemy udział w nietypowych projektach: SkyCruise – wielki sterowiec Allegro krąży po polskim niebie – doradzamy przy sprowadzeniu sterowca z obsługą, projekty dla branży filmowej – tworzymy umowy międzynarodowej koprodukcji filmowej Yeti Films przy udziale PISF,
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy – fundusz funduszy, obsługujemy transakcje.
 • Doradzamy przy tworzeniu joint venture – projekt deweloperski, który zaowocował powstaniem poznańskiego wieżowca Bałtyk.

2008-2009

 • Nabieramy rozpędu w branży IT. Realizujemy projekt „Wirtualny operator telefoniczny”, doradzamy przy tworzeniu wewnątrzkorporacyjnej sieci telefonicznej, zabezpieczamy znaki towarowe, domeny internetowe i kody źródłowe największego portalu aukcyjnego,
 • Rozwój e-commerce. Doradzamy Allegro oraz innym projektom internetowym, jak chronić domeny internetowe i programy komputerowe,
 • Zaczyna się era wdrożeń IT. Obsługujemy projekty wdrożeniowe i spory – łącznie ponad kilkaset wdrożeń różnych produktów informatycznych, w tym u czempiona na rynku paliwowym. Pojawiają się projekty oparte na AI,
 • Allegro – tworzymy regulaminy, zabezpieczamy aktywa IP i AT, doradzamy w sprawach handlu elektronicznego,
 • PayU otrzymuje od NBP status agenta rozliczeniowego, elektroniczne narzędzia do rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem Internetu – doradzamy, reprezentujemy, tworzymy dokumentację,
 • IPlex (pierwsze w Polsce kino internetowe) – powstaje przy naszym wsparciu,
 • Wspieramy powstanie pierwszej polskiej nawigacji w ramach aplikacji mobilnej,
 • Wspieramy kolejne serwisy internetowe: Otodom, Otomoto, OtoWakacje, Ceneo, płatności.pl, A.pl wykop.pl,
 • Powstaje CRS (centrum rozstrzygania sporów dot. transakcji internetowych) – udzielamy nawet kilkaset porad i opinii miesięcznie, w tym dot. aspektów konsumenckich dla użytkowników serwisu, program partnerski Allegro,
 • INEA – wdrażanie usług telewizji cyfrowej: licencje i rozpowszechnianie,
 • Doradzamy w sporach domenowych m.in. alegro.pl, e-poznan.pl, allegroo.pl,
 • Walutomat – doradzamy przy tworzeniu pierwszego kantoru internetowego,
 • Doradzamy koncernowi paliwowemu, jak chronić domeny internetowe.

2005-2010

 • Reprezentujemy ponad 300 wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Wirtualnej Polski,
 • W czasie zdobywania doświadczenia wykształca się nam specjalizacja w wielopoziomowych sporach korporacyjnych – W. Kruk kontra Vistula & Wólczanka, czyli wrogie przejęcie, które zostało wrogo zwalczone. Reprezentujemy interesy W. Kruka,
 • Bierzemy udział w przejęciu Mostostalu-Export, prowadzimy spór korporacyjny w JAS-FBG, obsługujemy INEA przy sporze z drugim co do wielkości operatorem w Poznaniu, a także wiele innych sporów, w tym tych pojawiających się w podmiotach o mniejszej skali,
 • Spór korporacyjny – kto jest akcjonariuszem u potentata produktów dla telefonii mobilnej, a kto w spółkach branży mięsnej i spedycyjnej,
 • Reprezentujemy członka zarządu w sporze z 299 Kodeksu spółek handlowych, który zakończył się oddaleniem powództwa,
 • Mostostal Eksport – asystujemy przy zmianie warty w spółce,
 • Lubelski producent piwa – uczestniczymy w wojnie korporacyjnej,
 • Giełdowy windykator GPPI – doradzamy w sporze korporacyjnym,
 • Arvato – doradztwo przy tworzeniu programu lojalnościowego,
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy – fundusz funduszy, obsługujemy transakcje.

2000-2005

 • Badania due diligence i akwizycja pakietu kontrolnego WTK – regionalnej telewizji naziemnej, wkraczamy w prawo mediów i reklamy,
 • Badanie due diligence i akwizycja, Kino Polska, Cafe News, Inotel,
 • Pomagamy przejąć PEKABEX w upadłości,
 • Badanie due diligence i akwizycja w giełdowego producenta kas fiskalnych i drukarek online z Zabrza,
 • Badanie due diligence czołowego producenta branży mięsnej, obsługa inwestycji, a następnie koinwestycji, restrukturyzacji i dezinwestycji funduszy,
 • Innova.– wyjście mniejszościowego wspólnika ze spółki technologicznej,
 • Allegro – rozpoczynamy współpracę z dobrze zapowiadającym się portalem aukcyjnym, wokół którego toczy się głośny spór korporacyjny. Wspieramy jedną ze stron. Ugoda rozpoczyna nowy etap w spółce, którą wspieramy od strony prawnej do dziś,
 • Seria połączeń w grupie telewizji kablowych – powstaje jeden z największych niezależnych operatorów telekomunikacyjnych, wykup udziałowca publicznego,
 • BBI – doradztwo przy transakcji w Duda-Bis, a następnie doradztwo przy sporze korporacyjnym oraz transakcji wyjścia z podmiotu,
 • Tell – przeprowadzenie dwóch zestawów łączeń spółek w grupie telekomowej,
 • INEA – doradzamy przy transakcji w INOTEL,
 • Czempion paliwowy – prowadzimy projekt inwestycji i dezinwestycji spółek zależnych
 • Doradzamy przy transakcji na akcjach Polkomtel,
 • INEA – doradzamy przy inwestycji w Poznańską Palarnię Kawy Astra,
 • Sąd Polubowny przy Polskie Izbie Informatyki i Telekomunikacji rozpoczyna działalność – Włodzimierz Głowacki w gronie arbitrów domenowych.
 • Pojawia się nowe prawo telekomunikacyjne. Prowadzimy konsultacje dla Ministerstwa Łączności i środowisk gospodarczych, doradzamy operatorom telefonii internetowej (powolne przełamywanie monopoli telekomunikacyjnych),
 • Prowadzimy wsparcie prawne dla INEA i UPC,
 • Wprowadzamy telewizję kablową w świat telekomunikacji – voice over IP.

1990-2000

 • Początek rynku kapitałowego. Wprowadzamy spółki do publicznego obrotu. Piszemy prospekty, obsługujemy emisje. Rozwija się program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych – pomagamy przy zmianie kontroli nad nimi,
 • Obsługujemy słynne walne zgromadzenia i uczestniczymy w epickich bataliach prawniczych,
 • Debiuty spółek giełdowych: Amica Wronki, ZM Pozmeat., Art Marketing Syndicate, nocne sporządzanie prospektów emisyjnych, posiedzenia przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd,
 • Gwałtowna zmiana kontroli w 3 Narodowych Funduszach Inwestycyjnych,
 • Wrogie walne zgromadzenie w pewnym banku spółdzielczym oraz w niepozornej spółce pszczelarskiej,
 • Organizacja walnych zgromadzeń – ponad 100 spółek portfelowych NFI,
 • Inwestycje i dezinwestycje w portfelach NFI.
 • Koniec lat 90. to również początek rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Pracujemy dla operatorów telewizji kablowej; opiniujemy rozwiązania nowego prawa telekomunikacyjnego, usługi typu telewizja-telefon-Internet,
 • W międzyczasie ruszyły wielkie inwestycje infrastrukturalne. Zaczynamy doradzanie od sporów sądowych i arbitrażowych związanych z procesami budowlanymi. Reprezentujemy zamawiających i wykonawców, a następnie przechodzimy do kompleksowej obsługi złożonych inwestycji obiektów kubaturowych, liniowych – zamówienia publiczne, projekty w formule FIDIC, EPC,
 • Jesteśmy zaangażowani w szereg nietypowych projektów takich jak: ochrona przed bezprawnym wykorzystywaniem weksli na wielomilionowe kwoty, konstruowanie nietypowych umów i porozumień, likwidacja fundacji o istotnych aktywach oraz szereg projektów z aspektem międzynarodowym.
Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn