Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Estoński CIT czy fundacja rodzinna? Co lepiej zastosować?

W świetle ostatnich zmian podatkowych wielu podatników może zastanawiać się czy watro przejść na estoński CIT albo utworzyć fundację rodzinną. Przed dokonaniem wyboru należy dobrze poznać specyfikę obu instytucji.   Estoński CIT polega na zryczałtowaniu podatku od dochodów spółek. Aby przejść na ten rodzaj opodatkowania spółka powinna spełniać dwa podstawowe…

Czytaj dalej...

Płaca minimalna. Podwójne zmiany w minimalnym wynagrodzeniu i stawce godzinowej

W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Projekt zakłada dwustopniowy wzrost wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2024 r. wyniesie ono 4242 zł (stawka godzinowa 27,70 zł), natomiast od…

Czytaj dalej...

Ceny transferowe. Najważniejsze informacje

W związku z ciągłymi zmianami prawa podatkowego, przedstawiamy poniżej opracowanie dotyczące cen transferowych.  Chcemy wskazać Państwu najważniejsze informacje i obowiązki wynikające z zmieniającego się prawa podatkowego.  Ceny transferowe to pojęcie, które występuje w sytuacji, gdy transakcje zawierane są przez podmioty powiązane, czyli takie, które wywierają określony wpływ na inne podmioty…

Czytaj dalej...

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

📢 Mobbing i dyskryminacja to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi może spotkać się organizacja. Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy sprzyja efektywności pracowników.Aby zapobiegać tym zjawiskom, konieczne jest wykształcenie umiejętności identyfikowania oraz reagowania na nie, najlepiej na każdym szczeblu organizacji. Ochroną antymobbingową są objęci wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko…

Czytaj dalej...

Wykonawca umowy o roboty budowlane nie będzie mógł wystąpić o udzielenie gwarancji zapłaty, gdy inwestorem jest Skarb Państwa

Z dniem 6 lipca 2023 r. pozytywnie zaopiniowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. W projekcie pojawiła się nowelizacja art. 6491 kodeksu cywilnego. Nowelizacja ta  ogranicza legitymację…

Czytaj dalej...

Wszechstronna ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Czy wiesz że: Ulga badawczo-rozwojowa jest aktualnie jedną z najatrakcyjniejszych form wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zajmują się rozwojem lub badaniami naukowymi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Z ulgi mogą skorzystać praktycznie wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości prowadzonej firmy czy branży, których działania nastawione są na rozwój. …

Czytaj dalej...

Wniesienie akcji do fundacji rodzinnej bez podatku dochodowego

🟢 Ustawa o fundacji rodzinnej obowiązuje dopiero od 22 maja br., a organy podatkowe już wydają interpretacje dotyczące jej regulacji. 🟢 Krajowa Informacja Skarbowa przyjęła wykładnie literalną i przychylną podatnikom potwierdzając, że wniesienie przez fundatora składników majątkowych, w tym akcji do fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego Fundacji nie będzie powodować…

Czytaj dalej...

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

🚩 Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wchodząca w życie już 1 lipca 2023, wprowadza wiele zmian mających na celu usprawnienie przebiegu postępowania cywilnego. Najważniejsze zmiany:🔵 Podniesienie wartości przedmiotu sporu spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy, jako sąd I instancji do 100 tys. zł;🔵 Pełnomocnictwo do doręczeń – nowy rodzaj pełnomocnictwa. Upoważniona do odbioru…

Czytaj dalej...

Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe?

📢 Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe? 💊Odpowiedzi na to pytanie i inne udzieliły adwokat Monika Michalik oraz adwokat Paulina Magierska, które wystąpiły gościnnie w programie: Gość Wieczoru WTK 📺📌 Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z października 2022 r. wprowadziła obowiązek sporządzenia pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok…

Czytaj dalej...
Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn