Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

📣 Kolejne kluczowe zmiany w Fundacji rodzinnej!

6 marca zostało opublikowane sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Komisja Finansów Publicznych, która pracowała nad sprawozdaniem zaproponowała również kluczowe zmiany w Fundacji Rodzinnej.

Propozycje zmian są następujące:
📌 wspólnik spółki opodatkowanej estońskim CIT będzie mógł zostać fundatorem lub beneficjentem fundacji rodzinnej,
📌 zaproponowano 10% stawkę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla beneficjentów spokrewnionych z Fundatorem należących do I i II grupy podatkowej zdefiniowanej w ustawie o podatku od spadków i darowizn,
📌 wprowadzono ukryte zyski od fundacji na rzecz beneficjenta/fundatora – opodatkowane 15% podatkiem dochodowym od osób prawnych jako świadczenia na ich rzecz lub wypłata mienia w związku z rozwiązaniem Fundacji Rodzinnej,
📌 brak zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przychodów z najmu lub dzierżawy przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku służących do prowadzenia działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany,
📌 fundacja rodzinna w organizacji korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, lecz jeśli wniosek o jej rejestrację nie zostanie złożony w ciągu 6 miesięcy – zostaje opodatkowana wstecz,
📌 koszty finansowania dłużnego od pożyczek udzielonych przez Fundacje rodzinną nie będą objęte limitem z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyłączony będzie limit tylko dotyczący 3 mln zł).

Zaproponowaną zmianę w zakresie rozszerzenia kręgu potencjalnych Fundatorów o wspólników spółek opodatkowanych estońskim CIT oceniamy pozytywnie. Zmniejszenie stawki PIT dla beneficjentów spokrewnionych z fundatorem (I i II grupa podatkowa) nie rozwiązuje problemu proporcjonalnego odliczenia zwolnienia w podatku. Mamy do czynienia jedynie z plastrem zakrywającym ranę, który w ostateczności na pewno nie będzie stanowił zachęty dla rodzeństwa do założenia wspólnie Fundacji rodzinnej.

Jednak co warto zaznaczyć dla najdalszych krewnych uwzględnionych przez Fundatora w statucie zmiana taka będzie oczywiście na plus. Opodatkowanie dochodów Fundacji rodzinnej osiąganych z najmu/dzierżawy nieruchomości biurowej czy linii produkcyjnej na rzecz działalności operacyjnej Fundatora, beneficjentów czy podmiotów powiązanych znacząco zmniejszy atrakcyjność tego rozwiązania, a pozostałe wprowadzone zmiany oceniamy pozytywnie jako uszczelniające fundacje rodzinną na gruncie podatkowym.

Przedstawione zmiany mają wejść w życie równolegle wraz z ustawą o Fundacji rodzinnej, czyli 22 maja 2023 r.

#Fundacjarodzinna #EstońskiCIT #Ukrytezyski #CIT #PIT #Prawo

Korzystny wyrok dla klienta Allegro

W dniu 11 stycznia 2023 r. kancelaria uzyskała dla klienta Allegro korzystny wyrok przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie żądania informacji o kontrahencie przez organy Krajowej Informacji Skarbowej. Naczelny Sąd Administracyjny w ustnym uzasadnieniu wskazał, że Ustawodawca po nowelizacji przepisu art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej pozostawił fiskusowi tylko przetwarzanie informacji, natomiast ich żądanie nie zostanie spełnione.

Wyrok w powyższej sprawie jest przełomowy, ponieważ po raz pierwszy Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie uprawnia organów Krajowej Administracji Skarbowej do żądania informacji od podatników.

Przeczytaj więcej: https://lnkd.in/duVJjxbk

Kancelaria Głowacki i Wspólnicy została laureatem nagrody „Diamenty Forbes 2023”

Diamenty Forbsa 2023

Mamy wielką przyjemność ogłosić, że kancelaria Głowacki i Wspólnicy została laureatem nagrody „Diamenty Forbes 2023”! 💎

To wyróżnienie jest dla nas powodem do dumy, ale stanowi również motywację do dalszych intensywnych działań. 🏆

Do opracowania rankingu Diamenty Forbesa redakcja magazynu stosuje szwajcarską metodę wyceny wartości firmy. Szczególne znaczenie miały takie kryteria, jak: wyniki finansowe za ostatnie lata, wartość majątku, wiarygodność płatnicza i brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Zapraszamy do lektury: https://www.forbes.pl/diamenty/wizytowki/2023/glowacki-i-wspolnicy-szerokie-kompetencje-to-nasza-dewiza/we3wwx3

Specyficzne funkcje Rad Nadzorczych w strukturach holdingowych

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia mec. Włodzimierza Głowackiego, który podczas konferencji Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa w świetle reformy nadzoru właścicielskiego. Wyzwania i potrzeby zorganizowanej przez Instytut De Republica omawiał Specyficzne funkcje Rad Nadzorczych w strukturach holdingowych.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=HWqUxNEjWyw

Konferencja naukowa „Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europeizacja prawa prywatnego”

18 listopada 2022 r. w Poznaniu odbyła się wyjątkowa konferencja naukowa „Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europeizacja prawa prywatnego”, której byliśmy sponsorem. Dyskusja była fascynująca nie tylko ze względu na tematykę, ale i z uwagi na prelegentów – czołowych przedstawicieli współczesnej cywilistyki. W konferencji wzieli udział: Ewa Bagińska, Maciej Gutowski, ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Ewa Łętowska, Marek Safjan, Rafał Sikorski, Aneta Suchoń, Maciej Szpunar, Fryderyk Zoll.

Program wydarzenia: https://ekpp.amu.edu.pl/

Kancelaria kibicuje Polskiej reprezentacji w piłce nożnej

Na co dzień  żyjemy potyczkami naszych klientów na salach sądowych. Tym razem po godzinach pracy mieliśmy okazję przyjrzeć się potyczkom polskiej reprezentacji, która w środę wieczorem rozegrała towarzyski mecz z Chile. Zakończone sukcesem reprezentacji Polski spotkanie (1:0) zostało rozegrane na 4 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Katarze.

IT Professional – Paweł Dymek

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w letnim wydaniu IT Professional, a którego współautorem jest Paweł Dymek – radca prawny z naszego zespołu!

Tematem artykułu jest projekt unijnego aktu w sprawie sztucznej inteligencji i jego skutki dla dostawców i użytkowników sztucznej inteligencji.

NSA: Ciężar dowodu spoczywa na członku zarządu

Zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego najświeższego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, rozstrzygającego istnienie obowiązku członka zarządu wykazania braku winy za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, w którym eksperckiej oceny merytorycznej treści tego wyroku i jego zasadności dokonał nasz kolega dr Mateusz Gogol, doradca podatkowy.

https://www.prawo.pl/podatki/ciezar-dowodu-spoczywa-na-czlonku-zarzadu-nsa,516304.html

Nowy adres biura w Warszawie

ul. Marszałkowska 76, 6 piętro
00-517 Warszawa

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat