Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Rynek kapitałowy

RYNEK KAPITAŁOWY

Obsługa prawna transakcji kapitałowych jest jednym z głównych obszarów naszej praktyki, w której posiadamy wieloletnie doświadczenie.

W zakresie inwestycji kapitałowych na rynku niepublicznym zajmujemy się obsługą zarówno inwestycji bezpośrednich dokonywanych przez fundusze typu private equity/venture capital jak i inwestycji dokonywanych przez fundusze typu fund of funds.

Ponadto zajmujemy się obsługą prawną procesu dopuszczenia i wprowadzania akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Doświadczenia kancelarii zbudowane są na bazie wieloletniej praktyki, w ramach której prawnicy prowadzili między innymi następujące projekty:

  • organizacja kompleksowej obsługi prawnej trzech narodowych funduszy inwestycyjnych,
  • przeprowadzenie kilkudziesięciu badań stanu prawnego przedsiębiorstw, w tym m.in. audyt prawny jednego z największych internetowych portali finansowych, audyt prawny spółki telekomunikacyjnych dostawców usług telewizyjnych, telefonii głosowej, Internetu
  • obsługa prawna licznych procesów inwestycyjnych i dezinwestycyjnych, w tym obsługa prawna inwestycji prowadzonych przez specjalistyczny wehikuł inwestycyjny, którego istotą działania jest inwestowanie w fundusze venture capital, obsługa procesu dezyinwestycji obejmującego kilka podmiotów w grupie wiodącego dostawcy paliw na polskim rynku,
  • obsługa prawna transakcji nabycia akcji poza rynkiem regulowanym od zagranicznego udziałowca w upadłości wraz z reprezentacją w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • obsługa prawna skupu pakietu kontrolnego akcji pracowniczych spółki produkcyjnej,
  • opracowanie części prawnej prospektu emisyjnego i innej dokumentacji dla emitenta z branży odzieżowej oraz dla emitenta działającego na rynku wierzytelności,
  • opracowanie części prawnej dokumentu informacyjnego dla emitenta będącego firmą inwestycyjną,
  • opracowanie części prawnej prospektu emisyjnego dla emitenta zajmującego się kompleksową obsługą wierzytelności.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat