Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Oddalenie powództwa o zwrot refundacji

R. pr. Izabela Bielarz uzyskała dla Klienta Kancelarii korzystny wyrok, w którym Sąd oddalił powództwo organu w zakresie żądania zwrotu środków przyznanej i wypłaconej przedsiębiorcy refundacji. Sąd oddalił powództwo, mając na względzie cel, z jakim sprzężona została wypłata środków refundacji i uznał, że roszczenie o zwrot tychże nie było zasadne.
Wyrok ten jest istotny szczególnie dla przedsiębiorców, którzy w ostatnim czasie skorzystali z różnego rodzaju form wsparcia. Należy spodziewać się, że przedsiębiorcy będący beneficjentami programów pomocowych, niebawem mogą stać się adresatami analogicznych żądań ze strony organów, dlatego tym bardziej cieszy efekt działań przeprowadzonych przez mecenas Bielarz.

Transakcja sprzedaży udziałów w spółce HOD

Mec. dr Jędrzej Jakubowicz wraz z zespołem Kancelarii wsparł właścicieli Spółki z branży HOD w transakcji sprzedaży udziałów w Spółce. Spółka jest jednym z liderów w produkcji i dystrybucji wody do biur i domów na rynku polskim.

Doradztwo prawne kancelarii obejmowało w szczególności udział w procesie due diligence poprzedzającym sprzedaż udziałów w Spółce, przygotowanie dokumentacji związanej z transakcją, analizę i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, konsultacje podatkowych skutków transakcji, jak również udział w zamknięciu transakcji oraz czynnościach potransakcyjnych. Projekt był realizowany w całości w języku angielskim. Wartość transakcji to około 50 mln złotych.

Attorney at law, PhD Jędrzej Jakubowicz in cooperation with the law firm members supported the owners of HOD sector company with the sale of their shares. The company is one of the leaders in the production and distribution of water to offices and homes on the Polish market.

Legal counselling included in particular the due diligence of the company, then the documents preparation, further analysis along with negotiations, the tax consultation in terms of the final result of shares sale, as well as the post-sale counselling in the end. The project was carried out in English. The transaction value was ca. 50 million PLN.

Nazwa domeny internetowej jako przedmiot zabezpieczenia kredytu (rozważania de lege ferenda) – prelekcja mec. Włodzimierza Głowackiego

VII Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego  ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji współorganizowane przez Urząd Patentowy RP poświęcone było działalności Sądu Polubownego oraz problematyce domen internetowych i ich wykorzystywania w działalności gospodarczej z perspektywy praw własności przemysłowej. W załączeniu link do przedstawionej przez mec. Włodzimierza Głowackiego prezentacji  pt. Nazwa domeny internetowej jako przedmiot zabezpieczenia kredytu (rozważania de lege ferenda)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_3694-1024x658.jpg

Kontrakty budowlane z Puls Biznesu

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję warsztatów „Kontrakty budowlane – relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, które odbędą się 19-20 października 2021 r.

W trakcie drugiego dnia warsztat:

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

  • poprowadzi Joanna Basińska, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Głowacki i Wspólnicy.
  • Poruszane zagadnienia w trakcie warsztatu:
  • Umowne i ustawowe prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane
  • Przyczyny odstąpienia od umowy (opóźnienie, wady w wykonaniu obiektu, inne przyczyny),
  • Skutek ex nunc, ex tunc – co to oznacza? 
  • Odstąpienie od umowy a zapłata wynagrodzenia
  • Inne konsekwencje odstąpienia od umowy o roboty budowlane (gwarancja, rękojmia, kary umowne, ZNWU, prawa do dokumentacji projektowej)

Szczegółowe informacje: Kontrakty budowlane – konferencje – pb.pl

Włodzimierz Głowacki wystąpi na Seminarium Mediatorów i Arbitrów Sądu Polubowego ds. domen internetowych przy PIIT

12 października 2021 r. odbędzie się VII Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.

W jego trakcie odbędą się dwa panele. Wspólnik zarządzający Kancelarii- r. pr. Włodzimierz Głowacki wystąpi w trakcie panelu dotyczącego nazwy domen internetowych.

Zachęcamy do udziału, więcej informacji oraz link do zgłoszeń: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/vii-seminarium-arbitrow-i-mediatorow-sadu-polubownego-ds-domen-internetowych-przy-polskiej-izbie-informatyki-i-telekomunikacji

Program: https://gwlex.pl/wp-content/uploads/2021/10/Agenda__VII_Seminarium_SP.pdf

Publikacja prawnika Kancelarii Mateusza Gogola

Informujemy, że w Monitorze Podatkowym rok 2021 numer 3 znalazł się artykuł autorstwa doradcy podatkowego Mateusza Gogola:

Unikanie opłaty cukrowej – konsekwencje na gruncie podatkowym

Celem artykułu jest analiza możliwości stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz możliwości ustalenia treści czynności prawnej przez organy podatkowe dla towarów objętych opłatą cukrową.

Artykuł dostępny w serwisie online Monitora Podatkowego pod adresem: https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/unikanie-oplaty-cukrowej-konsekwencje-na-gruncie-podatkowym/

Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej

Dobiega końca III kadencja Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN pod przewodnictwem mec. Włodzimierza Głowackiego. Ponad 13 lat przewodniczenia najwyższemu organowi jurysdykcyjnemu zwieńczone Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Transakcja nabycia udziałów – wyjście wspólnika ze spółki

Zespół korporacyjny Kancelarii doradzał Klientowi z branży instalacji fotowoltaicznych oraz wspólnikom Spółki przy transakcji nabycia udziałów w procesie mającym na celu sfinalizowanie wyjścia wspólnika ze Spółki.

Transakcję prowadził zespół w składzie: r. pr. Bogdan Dzudzewicz, r. pr. Włodzimierz Głowacki adw. dr Jędrzej Jakubowicz, apl. radc. Weronika Dąbrowska oraz apl. radc. LL.M. Maksymilian Cudnik.

Klient Kancelarii jest polską firmą oferującą kompleksową usługę finansowania, realizacji oraz obsługi inwestycji w obszarze m. in. instalacji fotowoltaicznych.

Kancelaria wspiera także Spółkę w pozyskaniu kolejnych inwestorów.

Rewaloryzacja Starego Rynku w Poznaniu staje się faktem

Miasto Poznań wybrało wykonawcę prac na Starym Rynku w Poznaniu.

W przygotowaniu i udzieleniu zamówienia publicznego Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie działającą jako inwestor zastępczy Miasta Poznania wspierała mec. Joanna Basińska.

Zamówienie publiczne było nietypowe, gdyż po stronie zamawiającego występowało aż sześciu zamawiających. Inwestycja wymagała jednoczesnego skoordynowania projektowania oraz robót budowlanych dla gestorów sieci podziemnych – spółek: Aquanet, Polskiej Spółki Gazownictwa, Enea Oświetlenie, Veolia Energia Poznań i Orange Polska. Wymagało to zawarcia przez Miasto Poznań z gestorami odrębnych porozumień w sprawie przeprowadzenia i udzielenia wspólnego zamówienia publicznego.

W wykonaniu robót powstanie nowa konstrukcja i nawierzchnia Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty rewaloryzacją pokryją kamienna kostka i płyty kamienne. Teren Starego Rynku zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pod płytą Starego Rynku powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.

Na Starym Rynku pojawią się wyspy zieleni – klomby z drzewami i siedziskami, wertykalny ogród na zachodniej ścianie Galerii Arsenał, a ul. Jana Baptysty Quadro przekształci się w Pasaż Kultury.

Odrębne zamówienie publiczne dotyczyło wyłonienia inżyniera kontraktu, który będzie wspierał branżowo zamawiającego.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja realizowana będzie za ponad 130 mln zł.

Zdane egzaminy zawodowe

Z dumą informujemy, że do grona radców prawnych kancelarii wkrótce dołączą:

apl. radc. Paweł Dymek

apl. radc. Izabela Bielarz

Jesteśmy niezmiernie dumni z sukcesu naszych pracowników. Życzymy samych sukcesów na nowej drodze kariery zawodowej!

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn