Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Głowacki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu (ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295680, NIP: 7811811954, REGON: 300731875, numer telefonu: 61 221-74-51, adres e-mail: info@wglex.pl (dalej także jako: „Głowacki i Wspólnicy”).
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszenia złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Podanie danych osobowych przez Państwo jest dobrowolne, jest jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości obsługi Państwa zgłoszenia złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej, a po zakończeniu realizacji tego celu będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia przez Głowacki i Wspólnicy obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania Państwa danych osobowych.
 5. Mają Państwo prawo:
  a) żądania od Głowacki i Wspólnicy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  c) do przenoszenia Państwa danych osobowych,
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wybranym przez Głowacki i Wspólnicy, wykonującym na zlecenie Głowacki i Wspólnicy czynności dotyczące działań podejmowanych na Państwa rzecz w ramach realizacji celu przetwarzania Państwa danych osobowych.
 7. Głowacki i Wspólnicy nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Głowacki i Wspólnicy z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Głowacki i Wspólnicy zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Głowacki i Wspólnicy sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
 9. W serwisie internetowym www.wglex.pl („Serwis”) stosuje się pliki “cookies” w celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz w celach statystycznych. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać treści dostępne w Serwisie do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników Serwisu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Użytkownik Serwisu ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie „cookies” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”). Głowacki i Wspólnicy informuje, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez użytkownika Serwisu stosowania plików “cookies”, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików “cookies”, może częściowo uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – SZKOLENIE

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Głowacki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu (ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295680, NIP: 7811811954, REGON: 300731875, numer telefonu: 61 221-74-51, adres e-mail: info@wglex.pl (dalej także jako: „Spółka”).
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług Spółki. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę, tj. marketing bezpośredni usług Spółki.
 3. Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie umożliwiającym realizację celu, o którym mowa powyżej, tj. w zakresie obejmującym w szczególności następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowisko. Pana/Pani dane osobowe pozyskaliśmy z publicznie dostępnego źródła, takiego w szczególności jak strona internetowa podmiotu, w którym jest Pan/Pani zatrudniony/a oraz portale społecznościowe (np. LinkedIn).
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej, a po zakończeniu realizacji celu będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez Spółkę, w tym podmiotom wykonującym we współpracy ze Spółką lub na zlecenie Spółki czynności dotyczące działań podejmowanych na Pana/Pani rzecz w ramach realizacji celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
  a) żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  c) przenoszenia Pana/Pani danych osobowych,
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).
 7. Spółka nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Pana/Pani i które jednocześnie są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn