Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Pomyślne zakończenie roku dla Klienta Kancelarii – sprawa z zakresu roszczeń z tytułu kar umownych

Mecenas Marta Milej – Krzyształowska oraz mecenas Rita Świętek reprezentowały Klienta z sektora publicznego w sprawie o zapłatę należności z tytułu kar umownych oraz o stwierdzenie zasadności nałożenia kar umownych, w związku z procesem realizacji inwestycji.

Sprawa ta może wydać się interesująca ze względu na stan faktyczny, a przede wszystkim m oże stanowić ważną wskazówkę dla innych podmiotów, zmagających się z podobnymi trudnościami.

Zła sytuacja finansowa wykonawcy wygenerowała swoisty efekt kuli śnieżnej skutkujący niemożnością wywiązania się przez niego z zakontraktowanych inwestycji. Należało zważyć na fakt, iż przedmiotowe inwestycje były realizowane w ramach sformalizowanego reżimu prawa zamówień publicznych, co oznacza że wykonawca, jako podmiot profesjonalny złożył ofertę na realizację inwestycji w określonych terminach umownych, które znał, akceptował i uważał za możliwe do dochowania.

Zgodnie z panującym rygoryzmem w zakresie zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych oraz w myśli powszechnie akceptowanego stanowiska judykatury i orzecznictwa, zmiany umowy dokonywane na podstawie obecnego art. 455 Prawa zamówień publicznych (odpowiadającego art. 144 Prawa zamówień publicznych z 2004 r.) muszą wynikać z okoliczności po pierwsze nieprzewidywalnych, a po drugie przebiegać niejako automatycznie (np. zmiana umowy może nastąpić w przypadku określonych opadów atmosferycznych, w określonych wielkościach i w określonym czasie, poprzez dokładne określenie ich skutków). Niekorzystne warunki atmosferyczne, okresie zimowym, na które powoływał się przeciwnik, nie stanowiły podstawy dla zmiany terminów umownych. Nie były to bowiem okoliczności nieprzewidziane, a Wykonawca musiał je uwzględnić przy złożeniu oferty, a następnie realizacji prac.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn