Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Wsparcie w transgranicznym połączeniu spółki polskiej ze spółką cypryjką

Zespół Kancelarii w składzie r.pr. Maksymilian Cudnik oraz dor. pod. dr Mateusz Gogol wsparli Klienta w przeprowadzeniu połączenia transgranicznego spółki polskiej ze spółką cypryjską.

Wsparcie Kancelarii obejmowało cały proces połączenia transgranicznego, poczynając od sporządzenia planu połączenia spółek, aż po rejestrację połączenia przed polskim sądem rejestrowym.

W praktyce transgraniczne połączenie spółek wielokrotnie sprawia problem ze względu na konieczność koordynacji procesu połączenia.

Proces ten powinien być zgodny z prawem obu krajów, w których zarejestrowane są łączące się spółki.

Prowadzi to do konieczności pozyskania zaświadczeń z sądu polskiego oraz sądu zagranicznego o zgodności połączenia z krajowym jak i zagranicznym prawodawstwem.

Nieodzownym elementem takiego procesu pozostaje współpraca naszej Kancelarii z zagranicznymi podmiotami,

które pomagają zapewnić zgodności połączenia z określonym prawem zagranicznym.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn