Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Wkrótce koniec roku – uwaga na terminy przedawnienia roszczeń

Co to jest i ile wynosi termin przedawnienia?

Każde roszczenie ma swój „okres ważności”. Przedawnienie długu oznacza, że dłużnik nie jest już prawnie zobowiązany do uregulowania zaległych płatności. Chociaż termin sześciu lat jest często przywoływany w kontekście przedawnienia, to jednak długość terminu przedawnienia zależy od specyfiki danego roszczenia. Koniec roku to dobry czas na audyt roszczeń majątkowych i weryfikację, czy aby na pewno nie ulegają one przedawnieniu.

Termin przedawnienia wynosi zazwyczaj sześć lat. Termin ten rozpoczyna bieg od chwili wymagalności roszczenia. Obok sześcioletniego terminu przedawnienia, jest też drugi ogólny termin przedawnienia wynoszący trzy lata. Trzyletni termin ma zastosowanie do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe.

Od ogólnej zasady jest wiele wyjątków, w tym takich, które przewidują znacznie krótszy termin przedawnienia roszczeń. Przykładem jest termin przedawnienia roszczeń regresowych sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej, który wynosi jedynie 6 miesięcy. Z kolei roszczenia z umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem 1 roku od dnia dostarczenia przesyłki lub dnia, kiedy miała być ona dostarczona.

Dla wielu roszczeń wynikających z umów, przepisy KC przewidują również krótszy – dwuletni termin przedawnienia. Są to mi.in roszczenia:

  • z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy,
  • z umowy o dzieło,
  • z umowy zlecenia (część roszczeń).

Jak należy liczyć terminy przedawnienia?

Terminy przedawnienia wynoszące więcej niż dwa lata, będą w znaczącej liczbie przypadków zawsze dłuższe niż pełne lata kalendarzowe. Każdy z nich, musi bowiem zakończyć się z końcem roku. Ułatwia to też kwestię ewentualnych obliczeń.

Dla przykładu:

  • 3-letni termin przedawnienia, który rozpoczął bieg 20 grudnia 2020 r., upłynie 31 grudnia

2023 r.

  • 6-miesięczny termin przedawnienia, który rozpoczął bieg 22 czerwca 2023 r., upłynie

22 grudnia 2023 r., a nie 31 grudnia 2023 r.

  • roczny termin przedawnienia, który rozpoczął bieg 22 czerwca 2023 r., upłynie 22 czerwca

2024 r., a nie 31 grudnia 2024 r.

W czym możemy pomóc?

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

W celu odzyskania wymagalnych należności warto skorzystać z fachowej obsługi prawnej w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub uzyskania uznania roszczenia przez dłużnika.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn