Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

📢 Mobbing i dyskryminacja to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi może spotkać się organizacja. Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy sprzyja efektywności pracowników.
Aby zapobiegać tym zjawiskom, konieczne jest wykształcenie umiejętności identyfikowania oraz reagowania na nie, najlepiej na każdym szczeblu organizacji.

Ochroną antymobbingową są objęci wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko pracy, funkcję oraz rodzaj umowy o pracę 🛡️.
Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapobiegania negatywnym zjawiskom w środowisku pracy ⚖️.
Realizacja tego obowiązku polega przede wszystkim na starannym i efektywnym przeciwdziałaniu 🚩.
Pracodawca obowiązek ten może realizować poprzez:
📌 szkolenie pracowników,
📌 informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu,
📌wdrożenie i przestrzeganie właściwych i dostosowanych do organizacji procedur antymobbingowych.

Wiedza o mechanizmach mobbingu jest kluczowym elementem budowania kultury w nowoczesnej organizacji.

W ostatnich miesiącach mec. Joanna Basińska wraz z mec. Izabelą Bielarz miały okazję zapoznać i przeszkolić kilkuset pracowników naszych Klientów z branży technologicznej oraz FMCG ze specyfiką i definicją mobbingu, sposobie odróżnienia go od np. wymagań menadżerskich lub konfliktu interpersonalnego i wreszcie o sposobach przeciwdziałania, jak i odpowiedzialności za powstały w środowisku pracy mobbing.

#mobbing#dyskryminacja#prawo#prawopracy#szkolenia#gwlex

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn