Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Pomyślne zakończenie roku dla Klienta Kancelarii

Zespół Kancelarii w składzie r.pr. Bogdan Dzudzewicz oraz r.pr Maksymilian Cudnik wsparli klienta przy transakcji sprzedaży udziałów o wartości kilkunastu milionów złotych.

Sprzedaż udziałów zakończyła wieloletni konflikt korporacyjny pomiędzy klientem Kancelarii a pozostałymi wspólnikami spółki. Wsparcie Kancelarii obejmowało prowadzenie procesów sądowych w trakcie trwania sporu oraz przeprowadzenie negocjacji pomiędzy skłóconymi wspólnikami. Pomoc udzielona przez Kancelarię obejmowała także kwestie związane z transgranicznym charakterem transakcji. Cały proces udało się zakończyć zawarciem ugody i sprzedażą udziałów Klienta.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn