Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Płaca minimalna. Podwójne zmiany w minimalnym wynagrodzeniu i stawce godzinowej

W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Projekt zakłada dwustopniowy wzrost wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2024 r. wyniesie ono 4242 zł (stawka godzinowa 27,70 zł), natomiast od 1 lipca 4300 zł (stawka godzinowa 28,10 zł).

Warto przypomnieć, że również w 2023 r. z dniem 1 lipca wzrosło wynagrodzenie minimalne, które obecnie wynosi 3600 zł. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa – od 1 lipca 2023 r. wynosi 23,50 zł 📈

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej podwyżce ulegają także niektóre świadczenia, jak np.

🟣 minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe),
czy świadczenia pracownicze np.:
🟣 maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
🟣 minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, czy inne świadczenia, których wysokość uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

#kadry#wynagrodzenie#zmiany #2024

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn