Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Estoński CIT czy fundacja rodzinna? Co lepiej zastosować?

W świetle ostatnich zmian podatkowych wielu podatników może zastanawiać się czy watro przejść na estoński CIT albo utworzyć fundację rodzinną. Przed dokonaniem wyboru należy dobrze poznać specyfikę obu instytucji.  

Estoński CIT polega na zryczałtowaniu podatku od dochodów spółek. Aby przejść na ten rodzaj opodatkowania spółka powinna spełniać dwa podstawowe warunki:

– wspólnikami musza być osoby fizyczne

– firmy musza osiągać minimalny poziom zatrudnienia czyli 3 osoby, które są zatrudnione w spółce na umowę o pracę lub zlecenie.

Złagodzenie wymagań do przejścia na estoński CIT sprawiło, że ta opcja opodatkowania zdobywa coraz większe zainteresowanie. Szczególną zaleta tego sposobu rozliczania się jest niższa stawka płaconego podatku oraz ułatwiony sposób rozliczania się (nie trzeba składać deklaracji, zaliczek na podatek czy prowadzić rachunkowości podatkowej). Niewątpliwie ciekawą zaletą estońskiego CIT-u jest możliwość decydowania kiedy spółka opłaci podatek, ponieważ dopóki spółka nie wypłaci dywidend, nie opłaci również podatku, dzięki czemu spółka będzie miała więcej środków na działalność. Należy również pamiętać o ograniczeniach w możliwości rozliczania się estońskim CIT-em i dodatkowych warunkach które trzeba spełnić, aby skorzystać z tej formy opodatkowania.

Nie każda działalność może skorzystać z możliwości rozliczania się estońskim CIT-em, ponieważ jest on przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność w formie spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

Fundacja rodzinna została wprowadzona aby wspomóc polskie firmy w prowadzeniu sukcesji. Jest to instytucja, która ma na celu gromadzenie majątku w celu jego ochrony przed rozdrabnianiem i zarządzania nim w taki sposób, aby zapewnić potrzeby beneficjentów. Fundacja rodzinna jest podatnikiem CIT tylko w przypadku spełnienia świadczeń określonych w ustawowym katalogu świadczeń. Fundacja będzie zobowiązana do zapłacenia podatku CIT w wysokości 15% od wartości świadczenia. Oznacza to, że nie każde działanie fundacji rodzinnej może zostać potraktowane jako przychód, a co za tym idzie, nie zostanie odliczony od tego podatek.

Fundacja rodzinna będzie również zobowiązana do zapłaty 0,035% podatku CIT od przychodów z budynków  gdy wartość ich wynosi ponad 10 mln zł.

W przypadku fundacji rodzinnej niektórzy beneficjenci otrzymujący środki z fundacji mogą również zostać zwolnienie z PIT-u w momencie otrzymania środków z fundacji. Przy otrzymaniu środków wypłaconych z fundacji rodzinnej beneficjenci będą zobowiązani do zapłacenia PIT-u w wysokości 15%. Jednak beneficjenci, którzy są najbliższą rodziną fundatora (rodzeństwo, małżonkowie dzieci) oraz sam fundator są zwolnieni z opłacania PIT-u.

Przekazanie mienia lub świadczenia beneficjentom fundacji rodzinnej, będzie związane z zobowiązaniem fundacji do zapłaty zryczałtowanego podatku CIT w wysokości 15% od wartości przekazanego mienia lub wartości wykonanego świadczenia.

Należy zauważyć, że celem fundacji rodzinnej nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach może prowadzić działania w zakresie np. udzielania pożyczek czy obrotu majątkiem.

Jako cechy fundacji rodzinnej wymienia się:

– zwiększenie ochrony majątku

– finansowe zabezpieczenie najbliższych osób dla fundatora

– zwiększenie efektywności w zarządzaniu majątkiem

Trzeba pamiętać też o tym, ze prowadzenie fundacji rodzinnej to kolejne obowiązki, jak na przykład sporządzanie sprawozdania finansowego.

W aktualnym stanie prawnym jest możliwość skorzystania z rozliczania się estońskim CIT oraz założenia fundacji rodzinnej. Jednak nie ma możliwości aby fundacja rodzinna będąca osobą prawną była wspólnikiem spółki, która rozlicza się estońskim CIT.

Wielu podatników zastanawia się, które rozwiązanie będzie najlepszym dla ich spółki. Przy rozważaniach czy lepiej zastosować estoński CIT czy fundację rodzinną należy zwrócić uwagę co okaże się najlepszym rozwiązaniem w każdym przypadku indywidualnie. Aby dobrze ocenić potencjalne zyski i ryzyka najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty, który profesjonalnie przeanalizuje sytuację spółki i wskaże najbardziej korzystne rozwiązanie.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn