Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Włodzimierz Głowacki

Włodzimierz Głowacki
Managing Partner, Radca Prawny

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Na listę radców prawnych został wpisany w 1997 roku. W latach 1994 – 2000 pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM w Poznaniu.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze prawa spółek, w  zakresie doradztwa i reprezentacji w sporach korporacyjnych oraz w dziedzinie obrotu papierami wartościowymi i innymi tytułami uczestnictwa. Zajmował się między innymi doradztwem przy projektach private equity i joint venture oraz doradztwem w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego, obsługi procesów dezinwestycyjnych oraz restrukturyzacji grup kapitałowych.

Hobbistycznie zajmuje się prawem sportowym w obszarze sportu profesjonalnego.

SPECJALIZACJE

 • doradztwo transakcyjne i korporacyjne,
 • doradztwo w zakresie konfliktów handlowych oraz sporów dotyczących własności intelektualnej,
 • doradztwo w zakresie zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi,
 • zarządzanie i ochrona IT oraz IP, w szczególności w obszarze e-commerce

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH I INICJATYWACH

 • arbiter domenowy w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji,
 • arbiter przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan,
 • Przewodniczący Najwyższej Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Piłki Nożnej,
 • członek rad nadzorczych spółek publicznych, w tym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz spółek Skarbu Państwa,
 • Członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej wchodzącego w skład Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji

WYBRANE PUBLIKACJE

 • „Nazwa domeny internetowej jako składnik przedsiębiorstwa; wybrane zagadnienia konstrukcyjne. Uwarunkowania prawne przenoszenia praw do nazwy domeny internetowej w ramach zbycia przedsiębiorstwa uno actu”, Domeny internetowe. Teoria i praktyka.
 • „Wdrożenia IT- problemy i wyzwania”, CXO
 • „Odpowiedzialność dyscyplinarna klubów sportowych, wybrane zagadnienia na przykładzie regulacji dyscyplinarnych PZPN, Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych.
 • „Umowne zabezpieczenia finansowe polegające na przeniesieniu prawa do majątku wierzyciela: konstrukcja i rodzaje”, RPEIS

JĘZYKI

j. angielski, j. francuski

< wstecz

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn