Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Rozwiązywanie sporów

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie prowadzenia sporów. Na podstawie dogłębnej analizy sprawy przedstawiamy sytuację prawną Klienta wskazując przysługujące mu uprawnienia oraz możliwe do podjęcia kroki a także w dalszej kolejności:

  • doradzamy i reprezentujemy Klienta na etapie rozmów mających na celu polubowne zakończenie sporu, w tym także prowadzonych w postępowaniu pojednawczym i postępowaniu przed mediatorem,
  • reprezentujemy Klientów w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu ugód pozasądowych, zapewniamy wsparcie prawne na etapie realizacji zawartych przez strony porozumień,
  • zapewniamy świadczone przez profesjonalnych pełnomocników procesowych zastępstwo w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji, także przed Sądem Najwyższym,
  • zapewniamy Klientom wsparcie prawne przy prowadzeniu sporów w postępowaniach arbitrażowych, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi, zarówno powoływanymi ad hoc do konkretnej sprawy, jak i przed stałymi sądami polubownymi; dysponujemy znajomością specyfiki prowadzenia sporów domenowych rozstrzyganych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej,
  • prowadzimy postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.
Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn