Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Karolina Szczepańska-Leśniewska

Dr Karolina Szczepańska-Leśniewska
Senior Associate, Radca Prawny

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wielokrotnie otrzymywała stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów. Stypendystka programu Erasmus na Université Catholique de Lyon we Francji. Obroniła rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim, pt. „Błąd i podstęp jako wada oświadczenia woli w prawie spółek kapitałowych” przygotowaną pod opieką naukową prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego, uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, ze specjalnością prawo prywatne gospodarcze.

Ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie i zdała egzamin adwokacki. Wykonywała zawód adwokata. Uzyskała następnie tytuł zawodowy radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich oraz zagranicznych kancelariach prawnych, a także w Konsulacie Generalnym RP w Manchesterze.

SPECJALIZACJE

  • prawo spółek
  • prawo gospodarcze
  • prawo handlowe
  • prawo cywilne

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH I INICJATYWACH

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

WYBRANE PUBLIKACJE

  • „Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli o przystąpieniu do spółki z o.o. – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2.02.2017 r., I CSK 92/16”, Glosa
  • „Prokura łączna niewłaściwa w spółkach kapitałowych”, Przegląd Prawa Handlowego

JĘZYKI

j. angielski

< wstecz

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn