Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Prawo nowych technologii i IT

IT, NOWE TECHNOLOGIE

Zajmujemy się wszelkimi kwestiami prawnymi związanymi z oprogramowaniem komputerowym, produktami informatycznymi, sprzętem komputerowym oraz związanymi z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. Zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną przy procesie budowy i wdrożenia skomplikowanych systemów komputerowych wspierających istotne procesy biznesowe – produkcyjne, logistyczne itp. Pomagamy w uzyskaniu odpowiednich uprawnień do wykorzystywanych w tworzonych oprogramowaniach gotowych komponentów. Wspieramy Klientów na etapie zakupu usług wsparcia serwisowego i technicznego (maitenance).

Doradzamy w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności z wykorzystaniem nowych technologii, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu.

Doradzamy w zakresie wykorzystywania mediów elektronicznych do zawierania umów, rozliczania transakcji, przesyłania informacji, organizacji walnych zgromadzeń spółek kapitałowych jak i załatwiania spraw procesowych.

Jednym z głównych obszarów zainteresowania prawników Kancelarii są zagadnienia prawne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Internecie. Dzięki wieloletniej obsłudze firm internetowych będących: dostawcami Internetu, podmiotami prowadzącymi portale tematyczne oraz sklepy internetowe, podmiotami świadczącymi usługi transakcyjne (aukcje internetowe), a także oferującymi internetowe narzędzia umożliwiające dokonywanie płatności, poznaliśmy zarówno specyfikę jak i otoczenie regulacyjne działalności operatorów usług internetowych.

Zapewniana przez nas obsługa przedsiębiorstw z branży e-commerce jest kompleksowa. Zajmujemy się nie tylko zagadnieniami ściśle związanymi z nowymi technologami, ale także wszelkimi innymi aspektami prawnymi bieżącej działalności gospodarczej, w tym kwestiami związanymi z ochroną konsumentów, ochroną danych osobowych oraz optymalizacją podatkową.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje między innymi:

  • opracowywanie i negocjowanie umów o wdrożenie i serwis produktów informatycznych dla działu IT, w tym opartych na gotowym oprogramowaniu dostarczanym przez podmioty trzecie, także zagraniczne,
  • opracowywanie umów dotyczących nabycia praw lub zarządzania prawami do oprogramowania, a także umów o usługi wsparcia technicznego oprogramowania,
  • obsługę prawną transakcji, której przedmiotem jest zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zajmującej się wdrażaniem rozwiązań informatycznych służących do zarządzania prowadzonym przedsiębiorstwem,
  • opracowanie kompletu dokumentacji (umów, regulaminów) dla pierwszego w Polsce kina internetowego oraz internetowego kantoru walutowego , jak również dla serwisu aukcyjnego, serwisu organizującego zakupy grupowe oraz serwisu oferującego usługi doładowań dla użytkowników telefonów komórkowych,
  • doradztwo przy procesie zakładania i uzyskania statusu agenta rozliczeniowego w rozumieniu przepisów o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz pomoc prawną dla jednego z liderów w branży internetowych płatności, w związku z dostosowaniem ogólnych warunków umów do wymogów nowych regulacji prawnych dotyczących usług płatniczych,
  • pomoc prawną w procesie odzyskania praw do korzystania z domen internetowych,
  • opinie dotyczące możliwość prowadzenia z wykorzystaniem Internetu działalności hazardowej, farmaceutycznej, reklamowej czy też sprzedaży napojów alkoholowych.
Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn