Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Umowa na budowę trasy tramwajowej na Naramowice podpisana

W dniu wczorajszym mecenas Rita Świętek wzięła udział w uroczystym podpisaniu umowy w Urzędzie Miasta Poznania dotyczącej budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu oraz budowy węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka. Podpisanie umowy stanowiło zwieńczenie wielu lat prac przygotowawczych, w których to prawnicy Kancelarii – w tym w szczególności mecenas Joanna Basińska – brali aktywny udział. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „projektuj – buduj”, a jej koszt to niemal 380 mln zł, z czego ponad 155 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego. Budowa trasy tramwajowej powinna zakończyć się do końca 2021 r. a uruchomienie tramwaju planowane jest na wiosnę 2022 roku.

W ramach realizacji umowy powstanie torowisko o długości 3,3 km i niemal 7,5 km dróg. Inwestycję prowadzić będzie konsorcjum, w którego skład wchodzą Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. z siedzibą w Ankarze, Mosty Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Prace nad przygotowaniem inwestycji trwały przez kilku lat, obejmując swym zakresem konsultacje społeczne, wstępne analizy, liczne projekty, sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Wsparcie Kancelarii obejmowało kompleksowe doradztwo prawne zarówno na etapie prac przygotowawczych jak i postępowania przetargowego. Prawnicy Kancelarii świadczyli pomoc prawną m.in. w ramach nadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności, przygotowania wzoru umowy, reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz na etapie poprzedzającym podpisanie umowy z Wykonawcą.

Zaznaczyć należy, że obecne prace stanowią I etap realizacji inwestycji. Etap drugi zakłada budowę odcinka od Wilczaka do skrzyżowania ulic: Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego. W ramach Etapu trzeciego planowana jest rozbudowa trasy aż do kampusu uniwersyteckiego na Morasku.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn