Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których spółki muszą dokonać zmian kapitałowych. Decyzję taką mogą warunkować m.in. chęcią objęcia pełnej władzy nad podmiotem przez jednego ze wspólników.

Bardzo przydatną procedurą umożliwiającą przeprowadzenie takich zmian w spółkach z o.o. jest procedura umorzenia udziałów (art. 199 kodeksu spółek handlowych).

Autor: dr Jędrzej Jakubowicz
Data publikacji: 1.09.2011
Miejsce publikacji: Miesięcznik Kapitałowy

Artykuł dostępny tutaj