Samo przeniesienie udziału w spółce jawnej może być dokonane w zależności od woli stron w dowolnej formie – aktu notarialnego, pisemnej a nawet ustnej umowy.

Autor: Piotr Byczkowski
Data publikacji: 16.12.2011
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj