Wada fizyczna jest podstawą do reklamowania towaru zakupionego od osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub sprzedawanego pomiędzy przedsiębiorcami i do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Autor: Ewa Sól
Data publikacji: 4.02.2011
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj