Kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwia dokonywanie czynności prawnych za pośrednictwem Internetu. Dzięki cyfrowym zabezpieczeniom znacznie trudniej go podrobić niż podpis własnoręczny.

Autor: Jędrzej Dokurno
Data publikacji: 28.09.2010
Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj