Za czyny zabronione pod groźbą kary co do zasady odpowiedzialność ponoszą osoby fizyczne. Podmiotom zbiorowym można przypisać odpowiedzialność za te czyny na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (ustawa ta dalej określana będzie jako uopz).

Autor: dr Jędrzej Jakubowicz
Data publikacji: 5.11.2018
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj