Zawarcie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym korzystającym z opcji „Kup Teraz”, następuje z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z tej opcji w ramach serwisu, o czym sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Stanowi o tym Regulamin Allegro dostępny na stronach internetowych serwisu.

Z tym momentem następuje zawarcie prawnie wiążącej umowy sprzedaży na warunkach wynikających z treści internetowej aukcji. Umowa ta ma takie same skutki prawne jak nabycie towaru poza siecią, pomimo, że nie otrzymujemy towaru od razu.

Autor: Joanna Basińska
Data publikacji: 1.09.2010
Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj