Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Dobieramy kompetencje i tworzymy strategie – szyjemy na miarę.

-----------

dr Jędrzej Jakubowicz

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow
Slider
SPÓŁKI I ŁAD KORPORACYJNY

Zapewniamy kompleksową obsługę wszelkich spraw związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Na etapie powstawania spółek pomagamy przy wyborze właściwych rozwiązań dotyczących wewnętrznej struktury spółki tak, aby zapewnić właściwe relacje pomiędzy właścicielami, nadzorem i kadrą menedżerską. W tym zakresie opracowujemy m.in.:

  • projekty umów spółek, statutów i stosownych regulaminów,
  • projekty porozumień pomiędzy udziałowcami regulujących kwestie nie objęte materią umów spółek i statutów,
  • kontrakty menedżerskie,
  • programy motywacyjne dla kadry menedżerskiej oparte o nabywanie tytułów uczestnictwa w spółce.

Ponadto doradztwo w zakresie konfliktów korporacyjnych jest jednym z kluczowych obszarów naszego zainteresowania. Zapewniamy pomoc zarówno dla wspólników i akcjonariuszy spółek, w ramach sporów pomiędzy właścicielami, jak i w sporach na pozostałych poziomach struktury korporacyjnej. Wspomagamy Klientów przy przejęciach spółek, jak i pomagamy przy obronie przed wrogimi przejęciami.

Kompleksowa obsługa w zakresie konfliktów korporacyjnych obejmuje:

  • skonstruowanie taktyki prowadzenia konfliktu, wraz z możliwymi scenariuszami działań i ich skutków,
  • inicjowanie działań na poziomie korporacyjnym,
  • sporządzanie wszelkich dokumentów związanych ze sporem,
  • kontynuację sporów w ramach postępowań sądowych i arbitrażowych,
  • negocjowanie porozumień kończących dany spór.

Zapewniamy również obsługę prawną zgromadzeń udziałowców i walnych zgromadzeń, obsługę przekształceń spółek oraz przejęć i łączenia spółek, obsługę nowych emisji akcji i tworzenia nowych udziałów, jak również umarzania tytułów uczestnictwa. Reprezentujemy spółki w postępowaniach rejestrowych oraz innych postępowaniach sądowych w sprawach korporacyjnych.

Zajmujemy się zagadnieniami ładu korporacyjnego spółek publicznych.

KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY

BIURO W POZNANIU

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

e-mail: poznan@gwlex.pl
tel. +48 61 221 74 51
fax +48 61 221 74 53

KRS 0000295680
REGON 300731875
NIP 7811811954
BIURO W WARSZAWIE

ul. Marszałkowska 76, 6 piętro
00-517 Warszawa

e-mail: warszawa@gwlex.pl
tel. +48 22 364 44 54
fax +48 22 364 44 54