Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Rok 2023 pod znakiem zmian w Kodeksie pracy

W 2023 roku weszły w życie dwie nowelizacje Kodeksu pracy. Pierwsza – powszechnie znana pod nazwą pracy zdalnej i druga – wdrażająca dwie unijne dyrektywy zawierające wiele propracowniczych rozwiązań.

Pracodawcy powinni sprawdzić co ich czeka:

🟠 Konieczność wskazywania przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas określony.
Poza wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy, pracodawca będzie musiał zawiadomić o tym zamiarze i jego przyczynach reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową.
Nowe zasady wypowiadania umowy o pracę na czas określony będą miały zastosowanie do już zawartych umów, chyba że zostaną one wypowiedziane przed wejściem w życie nowelizacji.

🟠 Wprowadzenie zasad kontroli trzeźwości.
Korzystanie przez pracodawcę z uprawnienia polegającego na przeprowadzeniu badania trzeźwości pracowników pozostaje wyłączną decyzją każdego pracodawcy i nie stanowi jego obowiązku. Badania przeprowadzane będą pod kątem obecności alkoholu w organizmie jak również substancji działających podobnie do alkoholu.

🟠 Telepraca zastąpiona pracą zdalną.
Dotychczasowy kodeks pracy regulował pojęcie i zasady świadczenia przez pracowników pracy w formie telepracy. W wyniku nowelizacji przepisów prawa pracy zastąpiona ona została znaną i rozpowszechnioną w okresie covidowym pracą zdalną.
Zakres stosowania pracy zdalnej jest szerszy niż telepracy, przede wszystkim z uwagi na brak wymogu świadczenia pracy regularnie oraz brak konieczności przekazywania pracodawcy wyników pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

#prawopracy#pracazdalna#prawo#zmiany#gwlex

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn