Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Rewaloryzacja Starego Rynku w Poznaniu staje się faktem

Miasto Poznań wybrało wykonawcę prac na Starym Rynku w Poznaniu.

W przygotowaniu i udzieleniu zamówienia publicznego Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie działającą jako inwestor zastępczy Miasta Poznania wspierała mec. Joanna Basińska.

Zamówienie publiczne było nietypowe, gdyż po stronie zamawiającego występowało aż sześciu zamawiających. Inwestycja wymagała jednoczesnego skoordynowania projektowania oraz robót budowlanych dla gestorów sieci podziemnych – spółek: Aquanet, Polskiej Spółki Gazownictwa, Enea Oświetlenie, Veolia Energia Poznań i Orange Polska. Wymagało to zawarcia przez Miasto Poznań z gestorami odrębnych porozumień w sprawie przeprowadzenia i udzielenia wspólnego zamówienia publicznego.

W wykonaniu robót powstanie nowa konstrukcja i nawierzchnia Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty rewaloryzacją pokryją kamienna kostka i płyty kamienne. Teren Starego Rynku zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pod płytą Starego Rynku powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.

Na Starym Rynku pojawią się wyspy zieleni – klomby z drzewami i siedziskami, wertykalny ogród na zachodniej ścianie Galerii Arsenał, a ul. Jana Baptysty Quadro przekształci się w Pasaż Kultury.

Odrębne zamówienie publiczne dotyczyło wyłonienia inżyniera kontraktu, który będzie wspierał branżowo zamawiającego.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja realizowana będzie za ponad 130 mln zł.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn