Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Publikacja r. pr. dr Karoliny Szczepańskiej-Leśniewskiej

W najnowszym numerze Przeglądu Prawa Handlowego 11/2021 ukazał się artykuł autorstwa r. pr. dr Karoliny Szczepańskiej-Leśniewskiej pt. „Ochrona kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej”.

Artykuł poświęcony jest nowemu typowi spółki kapitałowej. W przypadku prostej spółki akcyjnej ustawodawca przyjął szereg nowych rozwiązań prawnych, odmiennych od dotychcza s znanych na gruncie spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Przede wszystkim, zamiast kapitału zakładowego, wprowadzony został kapitał akcyjny jako kapitał podstawowy. Ma to dalsze konsekwencje w zakresie ochrony i możliwości dysponowania majątkiem prostej spółki akcyjnej, które mec. dr Karolina Szczepańska-Leśniewska poddaje analizie prawnej.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn