Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

PRAWO ENERGETYCZNE OZE

PRAWO ENERGETYCZNE OZE

Specjalizujemy się w sektorze energetyki, w szczególności prawa energetycznego.
Nasza kancelaria oferuje obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych oraz
podmiotów działających w sektorze energetyki.

Oferujemy usługi prawne z zakresu prawa energetycznego m.in.:

 • zapewniamy pełne doradztwo prawne i regulacyjne sektora energetyki, w
  szczególności usługi prawne z zakresu ustawy prawo energetyczne, ustawy o
  odnawialnych źródłach energii, ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów
  naftowych i gazu ziemnego, ustawy o efektywności energetycznej oraz innych
  regulacji sektora energetyki,
  -sporządzamy analizy i opinie prawne z zakresu prawa energetycznego, ustawy
  odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o
  zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz dotyczące rynku
  energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii,
 • zapewniamy pełen monitoring zmian regulacji sektora energetyki w tym prawa
  energetycznego, ustawy odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności
  energetycznej, ustawy o zapasach o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i
  gazu ziemnego oraz na bieżąco informujemy klientów o konsekwencjach
  planowanych zmian,
 • zapewniamy pełne doradztwo prawne przy organizacji i powołaniu klastra energii.
  Doradztwo prawne dla koordynatora klastra energii, organizacje klastra energii w tym
  uzyskanie koncesji na obrót energią dla koordynatora klastra energii,
 • świadczymy usługi prawne w zakresie sporządzenia umów pomiędzy członkami
  klastra energii, w szczególności umowy sprzedaży energii zawierane przez członków
  klastra energii, umowy dystrybucyjne dla uczestników klastra energii oraz
  zapewniamy członkom klastra energii pełne doradztwo regulacyjne oraz
  reprezentacje przed Prezesem URE,
 • zapewniamy doradztwo w procesach nabywania, budowy i eksploatacji portfela
  aktywów odnawialnych źródeł energii a także w procesach budowy farm wiatrowych
  oraz fotowoltaicznych na terenie Polski z uwzględnieniem aspektów pozyskania
  finansowania.
Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn