Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Obowiązki sprzedawcy i usługodawcy internetowego

Podmiot, zdecydowany na dokonywanie sprzedaży przez Internet w sposób regularny, może zostać potraktowany jako przedsiębiorca niezależnie od tego, czy formalnie zarejestrował swoją działalność gospodarczą. O prowadzeniu działalności gospodarczej możemy mówić wówczas, gdy przedsiębiorca: czerpanie z niej zyski finansowe, gdy jest, zorganizowana oraz ma miejsce ciągłość działania.

Zgodnie z przepisami, dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego nie jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania danego podmiotu jako przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest bowiem niczym innym jak uczestniczeniem w obrocie gospodarczym w taki sposób by fakt, iż ma się do czynienia z samodzielnym podmiotem zarobkowo zajmującym się realizowaniem świadczeń na rzecz innych, nie budził wątpliwości.

Autor: Joanna Basińska
Data publikacji: 1.10.2010
Miejsce publikacji: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Artykuł dostępny tutaj

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn