Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Nowe świadectwo pracy 23 maja 2023 roku!

📢 Już jutro wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, które określa jego nową formę i treść.

Zmiany dotyczyć będą obowiązku umieszczania w świadectwie pracy m.in. takich kwestii jak informacja o:
·      liczbie dni pracy zdalnej,
·      okresie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (np. dot. sytuacji rodzinnych),
·      okresie urlopu opiekuńczego.

💻 Zawarcie w świadectwie pracy powyższych informacji dotyczących korzystania przez pracownika z przysługujących mu uprawnień, jest konieczne, celem ustalenia należnych mu pozostałych dni (np. pracy zdalnej) wynikających ze stosunku pracy nawiązanego z nowym pracodawcą (w przypadku zatrudnienia w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy).

#prawo#prawopracy#worklifebalance#nowelizacja#gwlex

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn