Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Nowa wysokość płacy minimalnej

Od 1 lipca 2024 r. obowiązuje nowa wysokość płacy minimalnej, zarówno z tytułu wynagrodzenia trzymywanego z umów o pracę, jak i umów o świadczenie usług (w tym umów zlecenia).

Jest to już druga podwyżka płacy minimalnej w bieżącym roku, bowiem od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrosła do 4.242 zł brutto, a stawka godzinowa do 27,70 zł.

Nowa wysokość miesięcznego wynagrodzenia z umów o pracę, obowiązująca od 1 lipca 2024 r., wyniesie 4.300 zł brutto (co stanowi kwotę 3600 zł netto), a stawka minimalna godzinowa z umów cywilnoprawnych wyniesie 28,10 zł.

Poza koniecznością wypłaty wyższego wynagrodzenia pracownikom, wzrost płacy minimalnej wpływa również na wysokość innych świadczeń ustalanych na bazie wynagrodzenia minimalnego. Wraz z płacą minimalną wzrosną zatem takie świadczenia takie jak: dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój czy odprawa z tytułu zwolnień grupowych. Zmieni się również podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz wysokość wpłat dokonywanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dla pracodawców oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia pracowników, co ma wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz poziom prognozowanego zatrudnienia. Jednakże, wzrost wynagrodzenia minimalnego nie musi wiązać się automatycznie z podniesieniem płacy zasadniczej. Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Pracodawca może zatem uzupełnić wynagrodzenie np. dodatkową premią wypłacana do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn