Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Konsorcjum jako umowa o współpracy gospodarczej

Konsorcjum jest formą organizacji go­spodarczej zawiązywanej przez kilka podmiotów w celu realizacji okre­ślonego celu gospodarczego. Za­sadniczo konsorcja są tworzone na czas określony, niezbędny do realizacji przyjętego celu. Konsorcjum pojawiło się jako odpowiedź na potrzeby praktyki  z jednej strony pozwala kil­ku podmiotom podjąć się realizacji celu, którego żaden z uczestników konsorcjum nie byłby w sta­nie zrealizować samodzielnie, z drugiej strony po­zwala konsorcjantom zachować samodzielność i oddzielną podmiotowość prawną.

Autor: Joanna Matkowska, Sławomir Marciniak
Data publikacji: 07.2015
Miejsce publikacji: Prawo i Podatki

Artykuł dostępny tutaj 

KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY

BIURO W POZNANIU

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

e-mail: poznan@gwlex.pl
tel. +48 61 221 74 51
fax +48 61 221 74 53

KRS 0000295680
REGON 300731875
NIP 7811811954
BIURO W WARSZAWIE

ul. Marszałkowska 76, 6 piętro
00-517 Warszawa

e-mail: warszawa@gwlex.pl
tel. +48 22 364 44 54
fax +48 22 364 44 54