Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Dobieramy kompetencje i tworzymy strategie – szyjemy na miarę.

-----------

dr Jędrzej Jakubowicz

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi, w tym obszarze:

  • opracowujemy opinie w przedmiocie konieczności i zakresu stosowania regulacji prawa zamówień publicznych,
  • doradzamy przy opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pozostałej dokumentacji postępowania,
  • analizujemy postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i kontraktów pod kątem oceny ryzyka związanego z udziałem w określonych postępowaniach przetargowych,
  • zapewniamy pomoc prawną na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym przygotowujemy wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • wspieramy Klientów przy zawierania umów w sprawach zamówień publicznych,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przewidzianych dla realizacji środków ochrony prawnej w sprawach zamówień publicznych.

KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY

BIURO W POZNANIU

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

e-mail: poznan@gwlex.pl
tel. +48 61 221 74 51
fax +48 61 221 74 53

KRS 0000295680
REGON 300731875
NIP 7811811954
BIURO W WARSZAWIE

ul. Marszałkowska 76, 6 piętro
00-517 Warszawa

e-mail: warszawa@gwlex.pl
tel. +48 22 364 44 54
fax +48 22 364 44 54