Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcie umowy. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 13 marca 1981 r. (III CRN 31/81) kupno rzeczy używanej zawsze wiąże się z niebezpieczeństwem, że rzecz nie odpowiada oczekiwaniom.

Autor: Bartosz Maciejewski
Data publikacji: 28.09.2010
Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj