Niebagatelne znaczenie w procedurze przymusowego wykupu akcji ma dla mniejszościowych akcjonariuszy ustalenie ich ceny

Prawo handlowe Wykupu akcji, zgodnie z art. 417 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały.

Autor: Jędrzej Dokurno
Data publikacji: 30.05.2011
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj