Przedmiotem umowy o roboty budowlane może być świadcze­nie polegające na wykonaniu i oddaniu części obiektu, o którym mowa w art. 647 k.c, jednakże nie każda umowa o wykonanie i oddanie części obiektu może być kwalifikowana jako umowa o roboty budowlane.

Autor: Kaliks Nagel
Data publikacji: 03.2016
Miejsce publikacji: Studia Prawa Publicznego

Artykuł dostępny tutaj