Zabezpieczenie kilku wierzytelności za pomocą jednej tylko hipoteki, jest możliwe już od ponad trzech miesięcy. Taką zmianę wprowadziło wejście w życie, 20 lutego, ustawy z 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 Nr 131 poz. 1075).

Szczególnie istotne we wskazanym zakresie się artykuły 681-682 nowelizacji.

Autor: dr Jędrzej Jakubowicz
Data publikacji: 21.02.2011
Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj