Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Długi aneks nie wydłuży okresu trwania starej umowy terminowej

Ważne zmiany w kodeksie pracy – limit trwania umowy na czas określony. Jeżeli w trakcie trwania umowy terminowej uzgodniono dłuższy okres wykonywania pracy, uzupełnienie uważa się za nowo zawartą umowę.  Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przekroczy 33 miesiące to od dnia następującego po upływie wskazanego okresu pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony – to zasada wynikająca ze znowelizowanych przepisów.

Autor: Joanna Matkowska
Data publikacji: 2.06.2016
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj

Umowa spółki decyduje o sprzedaży udziałów

Udział wspólnika w spółce należy rozumieć na dwa sposoby. Zgod­nie z pierwszym jest to część ka­pitału zakładowego, natomiastzgodnie z drugim prawo udzia­łowe wspólnika1. Z własnością udziału związane są określone prawa i obowiązki wspólnika. Przy­kładowo jest to uprawnienie do dywidendy czy obowiązek wnoszenia dopłat. Wspólnik może rozporządzać swoim udziałem. Jedną z form ta­kiego rozporządzenia jest dokonanie jego zbycia na podstawie umowy sprzedaży udziałów.

Autor: Maria Kowalczyk
Data publikacji: 11.2015
Miejsce publikacji: Prawo i Podatki

Artykuł dostępny tutaj

Wada części towaru nie uzasadnia zerwania umowy dotyczącej całości

Dokonując jednorazowego zakupu wielu przedmiotów w internetowych portalach aukcyjnych (aukcje wieloprzedmiotowe) niejednokrotnie po ich otrzymaniu okazuje się, że część towarów ma mankamenty kwalifikowane jako wady fizyczne lub niezgodność z umową.

W takiej sytuacji klienci najczęściej od razu chcą zrezygnować z całej transakcji. Nie zawsze jednak maja do tego prawo.

Autor: Kamila Czarnota
Data publikacji: 8.02.2013
Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj

Strony nie odstąpią od umowy, jeśli źle zapiszą w niej swoje prawo

Co do zasady możliwe jest zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia we wszystkich umowach obligacyjnych, chyba że natura takiego stosunku lub przepisy szczególne wyłączają taką możliwość. Przykładem tego rodzaju wyjątków może być niedopuszczalność zastrzeżenia warunku rozwiązującego w umowie przenoszącej własność nieruchomości, zakaz rozwiązania umowy wobec kontrahenta, który ogłosił upadłość, a także ograniczenia odnoszące się do ciągłych umów terminowych np. najmu, dzierżawy.

Umowne zastrzeżenie prawa odstąpienia nie może prowadzić do obejścia bezwzględnie wiążących norm prawnych dotyczących wypowiadania tych ostatnich umów.

Autor: Joanna Basińska
Data publikacji: 12.11.2012
Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj

Kupując za granicą warto doprecyzować umowę

Polacy coraz częściej dokonują zakupów, czy to w sklepach internetowych, czy na aukcjach on-line, od sprzedawców spoza Polski. W takich transakcjach nie zawsze nabywcy będzie przysługiwała ochrona, jaką gwarantują polskie przepisu konsumenckie.

Warto, aby nabywca, wiedział, w jakich sytuacjach będzie mógł korzystać ze szczególnych uprawnień wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów konsumenckich.

Autor: Bartosz Maciejewski
Data publikacji: 21.09.2011
Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj

Próba nie musi trwać do końca umowy

Wręczamy pracownikowi wypowiedzenie umowy na okres próbny za 2 tygodniowym terminem wypowiedzenia, który upłynie 14 maja (sobota) tylko jest taki problem, że pracownik ten ma umowę zawartą do 13 maja.

Jak w takim przypadku rozwiązać prawidłowo tą umowę?

Autor: Agnieszka Antoniak
Data publikacji: 25.07.2011
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj

Od kogo ściągnąć zapłatę, gdy abonent już nie ten

Jeżeli umowa zwalnia dotychczasowego klienta z długu, to dostawca usług powinien kierować swe roszczenia do tego, który przejął zobowiązanie.

Autor: Michał Dankowski
Data publikacji: 24.12.2010
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj

Kiedy można wycofać się z umowy zawartej przez Internet

Jak pokazuje praktyka prowadzenia handlu przez Internet, w opisy towaru sprzedawanego w sieci często zakradają się błędy językowe, drobne przejęzyczenia i literówki. Mogą one całkowicie zmienić treść opisu, lub, co gorsza, samą nazwę towaru. Niejednokrotnie zdarzają się również opisy wieloznaczne, które każda ze stron może inaczej zinterpretować.

Autor: Ewa Sól
Data publikacji: 18.11.2010
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn