Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Kontrakty menedżerskie cz.2

Kontrakt menedżerski jest umową cywilnoprawną zawieraną z menedżerem. Pozwala m.in. zdjąć z barków właściciela firmy konieczność zarządzania określonym działem czy projektem. W poprzedniej części przybliżyłem charakterystykę umów tego typu, korzyści wynikające z ich zawarcia i podstawowe elementy, które powinny zawierać.

W drugiej części przedstawię m.in. informacje dotyczące pracowniczego kontraktu menedżerskiego, także w perspektywie zawarcia go z członkiem zarządu spółki kapitałowej czy kwestie ubezpieczenia menedżera.

Autor: Tomasz Chęciński
Data publikacji: 1.08.2011
Miejsce publikacji: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Artykuł dostępny tutaj

Kontrakty menedżerskie cz. 1

W praktyce obrotu gospodarczego, do umów zawieranych z kadrą zarządzająca przedsiębiorstwem nie do końca słusznie stosuje się określenie kontrakt menedżerski, bez względu na to, czy z prawnego punktu widzenia jest to umowa cywilnoprawna czy umowa o pracę. Tymczasem kontraktem menedżerskim w pełnym tego słowa znaczeniu jest zawierana z menedżerem umowa cywilnoprawna, a nie umowa o pracę.

Autor: Tomasz Chęciński
Data publikacji: 1.06.2011
Miejsce publikacji: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Artykuł dostępny tutaj

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn