Ryzyko zmiany kwalifikacji transakcji oznacza możliwość czy też prawdopodobieństwo odmiennej oceny charakteru danej czynności, aniżeli zakładały to jej strony. Mogą wiązać się z tym negatywne, z punktu widzenia interesów jednej z nich, konsekwencje, których źródłem są obowiązujące unormowania prawne.

Autor: Włodzimierz Głowacki
Data publikacji: 22-28.01.2016
Miejsce publikacji: Gazeta Finansowa

Artykuł dostępny tutaj