Komentarz mec. Kamili Czarnoty do artykułu pt.: ” Stary sprzęt elektryczny przyjmie sprzedawca”.

Autor: Kamila Czarnota
Data publikacji: 29.12.2015
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj