Spory korporacyjne to zbiorcze określenie obejmujące różne grupy zagadnień związanych z funkcjonowaniem i wewnętrzną organizacją spółek handlowych.  Nie chodzi tu bynajmniej o spory, których stroną jest sama spółka z racji prowadzonej działalności. Wśród sporów korporacyjnych najczęściej wyróżniamy te, które dotyczą uchwał najważniejszych organów spółek. Skarżenie uchwał przez niezadowolonych wspólników może być zarówno wyrazem jednorazowego konfliktu dotyczącego konkretnej materii, może jednak być również wyrazem trwałego konfliktu w spółce między walczącymi ze sobą udziałowcami o sprzecznych interesach. Spory korporacyjne obejmują również spory między członkami organów (zarządu, rady nadzorczej) a samą spółką, związane z pełnieniem funkcji w tychże organach.

Autor: Włodzimierz Głowacki
Data publikacji: 1.03.2016
Miejsce publikacji: Wprost

Artykuł dostępy tutaj