Na jakich zasadach pracownik będący w okresie wypowiedzenia w jednej firmie, ale przebywający jednocześnie na urlopie wypoczynkowym, może podjąć pracę w innym zakładzie?

Autor: Marta Milej
Data publikacji: 15.04.2011
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita