Emisja obligacji stanowi jedną z alternatyw pozyskania kapitału przez spółki. Możliwość elastycznego formułowania warunków emisji obligacji stanowi o atrakcyjności tej formy pozyskania środków pieniężnych. W artykule zawarłem kluczowe zagadnienia prawne związane z emisją obligacji korporacyjnych – wyjaśnienie pojęcia, rodzaje obligacji i procedurę ich emisji.

Autor: Tomasz Chęciński
Data publikacji: 1.02.2011
Miejsce publikacji: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Artykuł dostępny tutaj