Teczki zawierające akta osobowe należy trzymać w szafach lub pomieszczeniach, do których dostęp pracodawca zapewnia tylko wyznaczonym osobom, np. z działu kadr.

Autor: Bartosz Maciejewski
Data publikacji: 21.03.2011
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj