Dokonując oceny charakteru danego czynszu (opłaty), należy uwzględnić, czy można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu czynsz zerowy określony w umowie leasingu zawartej na okres dłuższy niż rok.

Należy rozważyć, czy czynsz ten dotyczy okresu, na jaki została zawarta umowa, czy też odnosi się do innych elementów umowy.

Autor: Łukasz Wojtkowiak
Data publikacji: 20.06.2011
Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj