Dobre praktyki to zbiór zasad postępowania spółek publicznych, adresowany do spółki publicznej, jej organów – zarządu i rady nadzorczej oraz akcjonariuszy. Zagadnienie dobrych praktyk odwołuje się do pojęcia ładu korporacyjnego, które dotyczy zarządzania spółką publiczną.

Autor: Tomasz Chęciński
Data publikacji: 9.07.2010
Miejsce publikacji: Bankier.pl

Artykuł dostępny tutaj